Podmioty decydujące się skorzystać z transportu lotniczego doceniają przede wszystkim to, że transport zachodzi szybko i wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem. Incoterms to Międzynarodowe Reguły Handlu. Jeśli rozważamy więc transport lotniczy, takie reguły będą konkretnie związane z użyciem tego środka transportu. Dziś sprawdzamy, na czym dokładnie polegają te zasady.

Czym są reguły Incoterms w transporcie lotniczym?

Wszystkie reguły Incoterms precyzują określone zagadnienia dotyczące warunków kupna i sprzedaży. W poszczególnych zapisach znajdziemy więc ustalenia o:

  1. podziale kosztów;
  2. obowiązkach stron wymiany handlowej;
  3. kształcie całego procesu.

Musimy zdawać sobie sprawę, że wszystkie reguły Incoterms, a więc również Incoterms w transporcie lotniczym, mają charakter fakultatywny, co oznacza, że można z nich korzystać, o ile przystaną na to obie strony. W każdym przypadku warto jednak rozważyć ich wprowadzenie, bo skonstruowane zostały po to, żeby ułatwić i usprawnić proces wymiany.

Incoterms 2020 DAP – Delivery at Place

Jeśli wybieramy tę regułę, największą odpowiedzialnością obciążamy eksportera. To on musi więc zadbać organizację całej odprawy eksportowej (mowa również o pokryciu kosztów). Właściwie wszystkie działania, które odbywają się przed odebraniem towaru przez kupującego, są obowiązkiem eksportera. Ponosi więc odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia wyrobów. Obowiązki dotyczą również spraw formalnych. Eksporter przeprowadza bowiem wszystkie procesy kontrolne oraz weryfikuje, czy skompletowana została cała niezbędna dokumentacja.

Incoterms 2020 EXW – Ex Works

W tym przypadku to nadawca bierze na siebie większą odpowiedzialność, a więc to na nim spoczywa większe ewentualne ryzyko. Realizacja tej zasady oznacza, że sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w określonym miejscu i czasie. To jednak nie koniec. Musi też zatroszczyć się o szereg procesów kontrolnych.

Incoterms 2020 FCA – Free Carrier

Podobnie jak w wyżej opisanym przypadku, tak też i tutaj nabywca ponosi większą odpowiedzialność. Na czym zatem polega różnica? Transport lotniczy zgodny z regułą FCA oznacza, że sprzedawca musi zadbać o każdy etap transportu, włącznie z poniesieniem kosztów odprawy transportowej. Aby wybrać najlepszą opcję, warto rzetelnie porównać koszty. Takie podmioty jak np. Grupa Transportowa dbają o to, żeby interesy klienta były właściwie reprezentowane, a cały proces przebiegał zgodnie z jego oczekiwaniami.

Artykuł powstał przy współpracy firmy transportowo – logistycznej https://www.grupatransportowa.pl/

 

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *